Na današnji dan: Josip Vilfan

 Na današnji dan: Josip Vilfan

30. avgusta 1878 se je v Trstu rodil izredno uspešen slovenski politik Josip Vilfan. Bil je predsednik političnega društva Edinost v Trstu, poslanec v italijanskem parlamentu. 15. oktobra 1925 so ga izvolili za predsednika stalnega komiteja Kongresa evropskih manjšin na Dunaju. Na tem položaju je bil 14 let.

Kot predsednik društva Edinost (1910 – 1928) je pomembno posegel v dogajanje ob štetju prebivalstva v Trstu in okolici leta 1910. Zaradi poneverb je društvo doseglo revizijo štetja. V javnih nastopih je zagovarjal načelo narodne enakopravnosti in nasprotoval šovinizmu. Po njegovem naj bi Trst postal vzorno mesto za sožitje različnih narodov. Podobne misli je pojasnjeval tudi v tržaškem mestnem svetu, kamor je bil izvoljen v letih 1909 in 1913.

Od poznega poletja 1918 je sodeloval v tržaškem Narodnem svetu. V javnosti je zagovarjal stališče, da Trst sodi v jugoslovansko državo, ki pa mora spoštovati italijansko manjšino. V novih povojnih razmerah je od italijanske oblasti zahteval, naj Slovencem prizna temeljne narodnostne pravice.

DELITE