Na današnji dan: Komunisti in duhovniki

 Na današnji dan: Komunisti in duhovniki

Edvard Kardelj je 1. decembra 1941 pisal Leskošku pismo, iz katerega je razviden odnos OF oziroma KPS do duhovnikov: “V zvezi s proglasom pravoslavne duhovščine … mi je prišla misel, da bi tudi mi morali določiti pri GŠ (glavnem štabu) nekega duhovnika kot referenta za verske zadeve. Mislim, da bi to bil vražji udarec po beli gardi, če bi nam uspelo. Razen tega bi se tudi neprimerno bolj približali množicam. S tem v zvezi sem se spomnil na tistega duhovnika, o katerem sem Ti zadnjič govoril … Ponj pa pošlji takoj posebno zanesljivo patruljo, ki ji je treba objasniti, da gre za zaveznika, ne za aretiranca! Drugače znajo napraviti z njim še kako neumnost.”

Že v prejšnjem pismu pa je zapisal: “In da vam ga partizani – ne likvidirajo!” Tako je postal duhovnik Metod Mikuž verski referent pri partizanih januarja 1943. V partizane je šel po svoji želji, čemur se škof Rožman ni upiral, ker je upal, da bo Mikuž mogel kot duhovnik zanje le kaj storiti.

Sicer se duhovniki za revolucijo niso mogli navdušiti. Vosovski atentati na njihove sobrate so jih pripeljali do dokončne odločitve: velika večina je revolucijo odločno odklonila.

Foto: Wikipedija

DELITE