Na današnji dan: Načelna koalicija

 Na današnji dan: Načelna koalicija

V času razpadanja socialistične Jugoslavije smo večkrat slišali očitne o ≫nenačelni koaliciji≪, v času Kraljevine Jugoslavije pa je prišlo tudi do ≫načelnih koalicij≪. Notranjemu ministru se je 19. avgusta 1935 prijavila nova politična organizacija Jugoslovanska radikalna zajednica, ki so jo sestavljali srbski radikali, SLS in bosanski muslimani.

Svoje osnovno programsko stališče je stranka podala takole: ≫Stranka je za narodno in državno edinstvo, za edinstvo teritorija in za enotno državljanstvo ter bo te ideje zastopala in propagirala. Toda pri tem delu bo imela v vidu, da so teritoriji, iz katerih je naša država sestavljena, živeli v preteklosti svoje posebno življenje, ter so v teku dolgih dob pridobili svoje posebne administrativne, politične in druge navade. Da bi se razvila in jačala zavest o državnem in narodnem edinstvu ter čim bolje in modreje izenačile in zmanjšale razlike, ki nam jih je pustila preteklost, smatra stranka, da se na tem poslu dela postopoma in premišljeno.≪

DELITE