Na današnji dan: Nastajanje slovenskega grba

 Na današnji dan: Nastajanje slovenskega grba

Slovenski grb je nastajal po precej živahnih razpravah. Tudi 16. junija 1991 sta predsednik skupščine dr. France Bučar in podkomisija za izbiro državnih simbolov prišla nekajkrat v močna nasprotja. Podkomisija (v njenem imenu je poročal Zvone Žagar) je poročala, da je njena podskupina z Nikom Kraljem in Božom Otorepcem prišla do zaključka, da predlagan dopolnjen grb ni popolnoma enak tistemu, ki je bil na natečaju nekoliko izboljšan: ≫Ni pa še sprejemljiv likovno, niti heraldično. Kralj opozarja, da je to lahko le začasen grb, saj ni niti enega likovnika, za katerega bi bil ta grb sprejemljiv.≪

In kaj so menili politiki? Tone Anderlič (LDS): ≫Moja politična odločitev ni za to rešitev sedaj, v tem trenutku.≪ Franc Zagožen (SLS) je predlog podprl. Tudi Rudi Šeligo se je zavzel za podporo. Dr. Cirilu Ribičiču (SDP) se je zdel Triglav z morjem in šesterokrakimi zvezdami sprejemljiv. Heraldiki naj bi imeli pomisleke za celjske zvezde, češ zakaj se povzdiguje eno mesto.

Zvone Žagar (LS) je opozoril, da mora biti heraldičnim merilom zadoščeno, to pa pomeni enakost barv v zastavi in grbu. Ivan Oman (SKZ) pa je izrecno nasprotoval ideji, da bi po volitvah grb še spreminjali.

Slovenski grb / Wikipedija

DELITE