Italijanske oblasti so 19. marca 1942 aretirale skoraj vse častnike in podčastnike jugoslovanske vojske v Ljubljanski pokrajini. V Ljubljani in Novem mestu so jih zbrali 1120 ter jih od 22. marca do 4. aprila poslali v koncentracijsko taborišče Gonars.

Ko so jih spustili, se je ob prvih novicah o Mihajlovićevi vstaji v Srbiji večji del teh oficirjev odločil za Mihajlovića, posebno še, ker so prišla tudi od londonske jugoslovanske vlade naročila, naj se mu pridružijo. Zanj se je v začetku odločil tudi polkovnik Jaka Avšič. Mihajlović ga je imenoval za četniškega komandanta v Sloveniji, majorja Karla Novaka pa za načelnika štaba. Avšič se je podvrgel partijskemu vodstvu in se priključil partizanom, Novak pa je ostal zvest Mihajloviću, zato so ga komunisti razglasili za izdajalca. IO OF je zahteval od oficirjev, da opravijo, če se bodo hoteli vključiti v partizane, prej tečaj, to je marksistično prevzgojo. 80 oficirjev se je začelo udeleževati partijskih političnih tečajev. Oficirji, ki se niso pridružili OF, so pomenili za partijo zelo nevaren potencial, zato so jih izdali Italijanom.

Naslovnica: Grb/Wikipedija

DELITE