Na današnji dan: Orlovski tabor

 Na današnji dan: Orlovski tabor

V Mariboru je bil 31. julija 1920 Orlovski tabor, zborovanje slovenskega krščansko-socialnega gibanja, ki so se ga udeležile vse njegove veje od političnih, gospodarskih, sindikalnih in kulturno-prosvetnih. Na zborovanju je bila močno naglašena skrb gibanja za reševanje delavskega socialnega vprašanja.

3. avgusta je bilo o zboru na celi strani Slovenca objavljeno poročilo, v katerem so povedali, da so se tabora udeležile vse organizacije in zveze krščansko-socialnega gibanja. Govorniki so močno poudarjali angažiranost za reševanje delavskega socialnega vprašanja. Prof. Mazovec je poudaril, ≫da se v naših društvih predvsem gleda na povzdigo kulture, ne pa gojitev zabav≪. Dr. Janez Evangelist Krek je pričel v svojem govoru ≫ravno pri delavstvu, ki je bilo najbolj zapuščeno≪. Krek si je prizadeval za gospodarsko osamosvojitev nižjih slojev, ≫ki pa je bila mogoča le s povzdigo izobrazbe istih≪. Krekovo delo se je raztegnilo iz Ljubljane na ostalo Slovenijo, s tem da se je Slovensko katoliško delavsko društvo razširilo v Slovensko krščansko socialno zvezo, iz katere se je razvila Orlovska zveza, Pevska zveza, Zveza ljudskih odrov in Jugoslovanska socialna zveza.

Fotografija: dr. Janez Evangelist Krek/Wikipedija

DELITE