Na današnji dan: Orožje Teritorialne obrambe

 Na današnji dan: Orožje Teritorialne obrambe

Načelnik generalštaba oboroženih sil JLA Blagoje Adžić je 13. maja 1990 poslal ukaz slovenski Teritorialni obrambi o predaji orožja jugoslovanski armadi. Po številnih posvetovanjih je takratni republiški štab Teritorialne obrambe 15. maja izdal ukaz o predaji orožja, streliva in minsko eksplozivnih sredstev Teritorialne obrambe v skladišča Jugoslovanske ljudske armade. Ukaz je v imenu generala Ivana Hočevarja podpisal general Jože Ožbolt. Orožje so začeli predajati brez vednosti slovenske vlade, ker so se podredili vodstvu JLA, saj so bili takrat na čelu Teritorialne obrambe samo oficirji JLA, ki so smatrali, da so armadi tudi podrejeni. Z izpolnjevanjem ukaza je ostala slovenska Teritorialna obramba brez več kot 70 odstotkov orožja.

18. maja je sekretar za ljudsko obrambo Slovenije Janez Janša prepovedal oddajanje orožja slovenske TO v skladišča JLA.

Čez en dan, to je 19. maja, je tudi Predsedstvo Slovenije temu sledilo. Ustavilo je predajo orožja slovenske TO JLA. Orožje so ohranile občine Brežice, Jesenice, delno Kranj, Krško. Litija, Mozirje, Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Radovljica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Velenje in Žalec.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE