Na današnji dan: Plemeniti Sočebran

 Na današnji dan: Plemeniti Sočebran

V času, ko so prikazovali, kot da se je zgodovina Slovencev začela z letom 1941, ni bilo možnosti, da bi spoznali takšne narodno zavedne Slovence, kot je bil major Andrej Komel. Rodil se je 3. oktobra 1829 v Solkanu. Po tridesetih letih pestre vojaške službe je bil leta 1879 poplemeniten. Izbral si je nadvse povedno ime Sočebran.

Major Andrej Komel pl. Sočebran je bil vztrajni borec za slovenščino in utemeljitelj slovenskega vojaškega izrazoslovja. Ko je služil v 7. pešpolku v Celovcu, kjer je bilo precej slovenskih vojakov, je dobil zamisel, da bi za vojake in častnike prevedel v slovenščino najpomembnejše priročnike. Leta 1872 je v samozaložbi izdal knjigo Poljna služba, raztreseni red, nova puška in slovensko-nemški in nemško-slovenski slovarček. Knjiga je bila takoj razprodana. Pripravil in založil je prek dvajset izdaj, nekatere v soavtorstvu.

Zanimivo je, kako je avstrijski pošti vsilil slovenščino. Pri razpošiljanju knjig je namreč skrbel za uveljavitev maternega jezika, tako da je na pošti vztrajno zahteval in kupoval dvojezične poštne tiskovine, se pritoževal na poštni upravi in ministrstvu ter naposled dosegel, da so bili ≫poštarji in poštarice≪ strašno razkačeni. Po vseh osmih kranjskih poštah in tudi ≫v nemškem Gradcu≪ so morali imeti tudi nemško-slovenske tiskovine.

Naslovnica: Andrej Komel, plemeniti Sočebran/Wikipedija

DELITE