Na današnji dan: Pravoslavje v Sloveniji

 Na današnji dan: Pravoslavje v Sloveniji

V Sloveniji je še vedno precej ljudi, ki, ne da bi vedeli, izraža neke vrste pravoslavno pripadnost z izmenjavo treh poljubov.

Ana Nuša Kneževič je v svoji knjigi Se znamo obnašati? na strani 46 zapisala: ≫V deželah rimskokatoliške veroizpovedi sta to dva poljuba …Trije poljubi izhajajo iz grške ortodoksne in ruske pravoslavne veroizpovedi.≪

Sicer pa v preteklosti med Slovenci ni bilo večjih nestrpnosti do pravoslavja. V Celju so 1. septembra 1929 položili temeljni kamen za prvo pravoslavno cerkev v Sloveniji. Potrebo po takšni cerkvi so utemeljevali z večjim številom srbskih častnikov in vojakov po slovenskih garnizijskih mestih. En dan potem, ko je srbski patriarh posvetil novozgrajeno pravoslavno cerkev v Celju, to je 20. junija 1932, so položili temeljni kamen tudi za pravoslavno cerkev v Ljubljani. V Kraljevini Jugoslaviji je bila sicer vedno deklarirana verska enakopravnost, vendar se je katoliška cerkev znašla v novi državi s pravoslavno večino v neenakopravnem položaju, ki ga je še slabšala verska nestrpnost srbske pravoslavne cerkve. Katoličane so pozivali, naj se osvobodijo ≫rimskega parazitstva≪, katoliški cerkvi pa, da ni ≫združljiva z idejo jugoslovanstva≪.

Fotografija je simbolična.

DELITE