15. avgusta 1896 je bila ustanovljena slovenska socialdemokratska stranka. Poleg pisatelja Ivana Cankarja se ji je pridružil tudi publicist in politik Albin Prepeluh, ki ga imajo slovenski socialdemokrati za svojega ustanovitelja.

Stranka je izšla iz Avstrijske demokratske stranke. Glavni voditelji Jugoslovanske socialdemokratske stranke (JSDS) so bili Edbin Kristan in Anton Kristan, Andrej Prepeluh, Melhior (Miha) Čobal in Josip Kopač. JSDS, Socialistična delavska stranka Jugoslavije in Socijalistička radnička partija Jugoslavije so se združile na konferenci v Beogradu v Socialistično stranko Jugoslavije.

Albin Prepeluh ni sprejemal oktobrske revolucije in iz nje izhajajoče politične prakse. Zato je nasprotoval tudi slovenskim komunistom, ki so aprila leta 1920 ustanovili svojo stranko. Zaradi unitaristične politike JSDS je leta 1921 izstopil iz stranke.

Istega leta je začel izdajati tednik Avtonomist, glasilo skupine, ki se je potegovala za avtonomijo Slovenije v Jugoslaviji. Leta 1924 je ustanovil Slovensko republikansko stranko kmetov in delavcev. V programu svoje stranke je zahteval federativno ureditev Jugoslavije, v kateri se posamezni deli svobodno povezujejo v zadevah, ki jih sporazumno označijo za skupne. Iz tega progama odsevajo tudi ideje Prepeluhovega prijatelja Ivana Cankarja.

Fotografija: Albin Prepeluh/Wikipedija

DELITE