Vojska Kraljevine SHS je 12. avgusta 1919 zasedla Prekmurje. Čez pet dni, to je 17. avgusta, so prepustili oblast civilni oblasti. Leta 2005 je državni zbor Slovenije odločil, da je 17. avgust državni praznik, vendar ni dela prost dan.

Po nagodbi leta 1867 je Prekmurje ostalo v mejah Ogrske. Po prevratu leta 1918 je velik del prebivalstva zahteval priključitev k Jugoslaviji, ki ga je z dovoljenjem mirovne konference zasedla. Meja je bila dokončno urejena s trianonsko mirovno pogodbo leta 1920.

Po napadu na Jugoslavijo leta 1941 so Prekmurje zasedle nemške čete, a so ga prepustile Madžarski. Madžarska si ga je 16. decembra 1941 tudi formalno priključila. Prizadevala si je za čim prejšnjo pomadžarjenje prebivalstva. Aprila 1945 je madžarske sile, ob pomoči jugoslovanske armade, pregnala Rdeča armada. Ob gospodarskem, kulturnem in socialnem razvoju je bilo po drugi svetovni vojni pomembno urejanje položaja madžarske manjšine in Romov. Uvedli so obvezno dvojezično šolstvo v narodnostno mešanih krajih.

DELITE