Ljubljanski mestni fizik in higienik dr. Viljem Kovač je z javnim oklicem septembra 1864 pozval ljubljansko prebivalstvo, naj s prostovoljnimi prispevki podpre prizadevanja za ustanovitev prepotrebne otroške bolnišnice v Ljubljani. 3. maja 1865 je objavil članek v Bleiweisovih Novicah, v katerem je opisal brezupno zdravstveno stanje revnih otrok na Kranjskem, izredno slabe socialne in materialne razmere med prebivalci ter pozval premožne meščane, da s prostovoljnimi prispevki podprejo ustanovitev otroške bolnišnice z desetimi posteljami. Obljubil je, da bo do konca življenja brezplačno delal za dobro otrok in da bo za eno leto preskrbel brezplačna zdravila pri ljubljanskih lekarnarjih.

S svojim predlogom je uspel. Podprl ga je takratni župan dr. Etbin Henrik Costa. Ustanovili so tako imenovani damski komite, ki je z dvojezičnim sporočilom hodil po mestu in zbiral prostovoljne prispevke. Že v kratkem času so gospe zbrale 4000 goldinarjev, za tedanji čas veliko vsoto. Sporazumeli so se za nakup stare hiše na Poljanah 54, na današnji Poljanski cesti.

Po ustrezni adaptaciji so otroško bolnišnico slovesno odprli 19. novembra 1865.

DELITE