Po koncu Ilirskih provinc je Ljubljana doživela enega trgovskih viškov v svojem avstrijskem obdobju. Materialne potrebe avstrijskih dežel so naraščale, Trst je cvetel, ljubljanski trgovci pa so oboje s pridom izkoriščali. Razvoj trgovine je zahteval vse bolj izobražene trgovce. Tako se je rodila misel o ustanovitvi posebne šole za trgovce. Med glavnimi pobudniki zanjo je bil ljubljanski trgovec Ferdinand Schmidt. Denar za šolo so zbrali trgovci in iz Gradca privabili Franca Jakoba Mahra, ki je tam že 10 let vodil tako ustanovo.

Mahrova trgovska šola je začela z delom 19. oktobra 1834. Šola je imela sprva dva oddelka. Prvi je imel triletni učni tečaj za praktikante in učence pri trgovcih. Pouk je bil ob nedeljah in praznikih, obiskovalo pa ga je 60 učencev. Drugi oddelek je imel dveletni tečaj za učence, ki niso bili zaposleni. Pouk je trajal 28 ur tedensko. Svoj vrh je šola dosegla leta 1909, ko je bilo med njenimi dijaki 159 Slovencev, 38 Hrvatov, 30 Nemcev, 29 Italijanov, 13 Srbov in še nekaj pripadnikov drugih narodnosti.

Že leta 1910 je bilo na Mahrovi šoli le še 39 Slovencev. Leta 1918 je častitljiva izobraževalna ustanova morala prenehati z delovanjem, njen zadnji lastnik pa se je umaknil v Gradec.

Fotografija: Mahrova trgovska šola na Krekovem trgu leta 1910/Wikipedija

DELITE