Ljubljanski nadškof, prvi slovenski metropolit in pesnik dr. Jožef Pogačnik se je rodil 28. septembra 1902 v Kovorju pri Tržiču.

Leta 1927 je bil posvečen v duhovnika, čez dve leti pa je doktoriral iz teologije. Dr. Jožef Pogačnik je bil po vojni, skupaj z drugimi duhovniki, obsojen in štiri leta zaprt. Leta 1950 je postal predsednik cerkvenega sodišča in prorektor ljubljanskega semenišča. Leta 1963 je bil posvečen za ljubljanskega škofa, čez eno leto za nadškofa in leta 1968 za prvega slovenskega metropolita.

Nadškof dr. Jože Pogačnik je dosegel, da smo dobili Slovenci med prvimi mašno knjigo, Bogoslužni molitvenik in katoliške obrednike za krst, birmo, poroko, spokorno bogoslužje, bolniško maziljenje, pogreb in posvetitve v svojem jeziku. Bil je tudi pesnik. Svoje pesmi je objavil v dveh knjigah: Sinje ozare in Pesmi mladih let. Kot urednik Mohorjeve družbe je napisal pregled Iz zgodovine Mohorjeve družbe, bil pa je tudi avtor oziroma glavni avtor učbenikov za verouk ter Velikega katekizma.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE