Na današnji dan : Prvi Valvazor v Ljubljani

 Na današnji dan : Prvi Valvazor v Ljubljani

Prvi Valvazor, ki je prišel v Ljubljano, je bil Janez Krstnik Valvazor. V zapisniku mestnega sveta v Ljubljani je zapisano, da je postal 11. marca 1547 ljubljanski meščan Baptista Vavisor. Bil je uspešen trgovec, ki je že leta 1554 postal zakupnik deželnoknežjega gospostva Laško na spodnjem Štajerskem, enega največjih v slovenskih deželah. Ko je nadvojvodi Karlu spet posodil večji znesek 7000 goldinarjev leta 1564 in še 5000 goldinarjev leta 1566, mu je vladar zastavil krško gospostvo z vsemi dohodki za vrsto let. Med letoma 1560 in 1570 si je pridobil še nekaj gradov in posesti na spodnjem Štajerskem in Kranjskem, med njimi Konjice, Štrajbarski turn pri Krškem, kjer je najraje prebival, in Medijo pri Zagorju, ki je pozneje postala rodbinski grad prednikov Janeza Vajkarda Valvazorja.

Okoli leta 1570 je prevzel izredno donosno deželno službo vrhovnega glavnega preskrbovalca z živili slavonskega, hrvaškega in morskega dela Vojne krajine. Leta 1571 so ga s posredovanjem notranjeavstrijske vlade kranjski deželni stanovi sprejeli med deželane. S tem mu je bilo priznano plemstvo in se je lahko udeleževal sej deželnega zbora. Istega leta je postal tudi član deželnega odbora.

Fotografija: Janez Vajkard Valvasor/Wikipedija

DELITE