Prvi predsednik sindikata Neodvisnost je bil France Tomšič. Po letu 1990 je bil eden glavnih pobudnikov pluralizacije sindikalnega gibanja in pobudnik ustanovitve sindikata Neodvisnost, ki so ga ustanovili v 30. marca 1990. Od leta 1990 do 1992 je bil poslanec oziroma delegat v družbenopolitičnem zboru v prvi demokratično izvoljeni skupščini. Leta 1992 je bil tudi kandidat za predsednika republike.

Tomšič je bil ena osrednjih osebnosti v procesu demokratizacije, političnih in sindikalnih gibanj v drugi polovici 80-ih let, ki so se iztekli v demokratični prehod in osamosvojitev Slovenije. Leta 1987 je bil pobudnik in organizator litostrojske stavke, ki se ni omejila le na klasične sindikalne zahteve, pač pa je izpostavila tudi izrazito politične cilje po pluralizaciji političnega in gospodarskega sistema. V okviru stavke je oblikoval pobudo za vzpostavitev socialdemokratske stranke, ki je bila leta 1989 ustanovljena kot Socialnodemokratska zveza Slovenije in velja za predhodnico sedanje Slovenske demokratske stranke.

DELITE