Potres v Škofji Loki je 16. marca 1511 uničil velik del mesta in stolp na Kranclju ter tako poškodoval grad, da so ga morali praktično na novo pozidati.

Loško ozemlje je leta 973 podelil cesar Oton II. v fevd freisinškemu škofu Abrahamu. V darilni listini je zapisano Loka, kar pa ni današnja Škofja Loka, ampak bližnja Stara Loka. Škofjo Loko so ustanovili freisinški škofje šele po prevzemu ozemlja na najbolj pripravnem mestu za obrambo in stičiščem dveh dolin ter Sorškega polja.

Škofja Loka je kot trg prvič omenjena leta 1248, kot mesto pa leta 1274. Za obrambo so dali škofje zgraditi v 11. in 12. stoletju zgornji stolp na Kranclju in grad. Njihovo gospodstvo je upravljal glavar ali oskrbnik. Imel je tudi sodno oblast. Smrtne kazni je izrekal deželnoknežji sodnik, opravljal pa jih je rabelj iz Ljubljane. Meščani Škofje Loke so imeli pravico do trgovanja, podeželski podložniki pa so lahko prodajali samo svoje izdelke. V 14. stoletju so mesto obdali z obzidjem, ki je imelo pet vrat zavarovanih s stražnimi stolpi. Obzidano mesto je leta 1457 osvojil vojskovodja celjskih grofov Jan Vitovec in ga požgal, Turki pa so se lotili mesta leta 1476.

Fotografija: Wikipedija

DELITE