V Versaillesu se je 18. januarja 1919 začela pariška mirovna konferenca, na kateri je sodelovalo 27 držav zmagovalk v prvi svetovni vojni. Sklepi konference oziroma zahteve ameriškega predsednika Wilsona so povzročili razpad avstro-ogrske monarhije in nastanek nekaterih novih držav, kot so na primer Češkoslovaška, Madžarska in tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je kasneje združila s Srbijo in Črno goro.

Ob tem je Slovenec 22. februarja 1919 ob razpravah na konferenci objavil naslednji komentar: ≫Naše vprašanje stopilo pred odločitev. Bliža se kriza. Diplomati so vrgli na mizo prve težke karte, gre za zmago londonskega dogovora in njegove imperialistične razrešitve jugoslovanskega problema na eni strani, na drugi strani pa zmago Wilsonovih štirinajstero točk, zlasti pa za načelo o samoodločbi narodov. Ali londonski pakt in z njim krivica, ali pa samoodločba in pravica: tretjega ni! Pri našem vprašanju se odloči, kateri princip zmaga. Če zmaga sila – zmagata gotovo Torclhi in Lenin; Spartakus in drugovi.

Če pa Wilson, zmaga ideja mirnega razvoja v Evropi. O tem ne dvomi ni za sekundo, kdor zre v tok socialno revolucionarnih stremljenj po Evropi. Odloča se pri našem vprašanju več kot naša dobrobit. Zato smo napeti v pričakovanju, a hladno mirni.

Mirno čakamo, kako se odloči Pariz. More se samo za plebiscit ali pa za diktat. Za diktatom prežita Lenin in Spartakus, za plebiscitom pravični mir. Diplomati, ki podpišejo diktat, podpišejo hkrati sebi smrtno obsodbo.≪

Fotografija: Veliki štirje, Pariška mirovna konferenca, januar 1919/Wikipedija

DELITE