Na današnji dan: Slovenska kmetijska šola

 Na današnji dan: Slovenska kmetijska šola

Na Slapu pri Vipavi je 18. septembra 1873 začela z delom prva slovenska dvoletna kmetijska šola. Posebno skrb je posvečala vinogradništvu in sadjarstvu.

Ker se je kmalu pokazalo, da njena lega ni najbolj primerna in da je učni program preozek, so jo 1886 preselili na grad Grm na današnjem južnem robu Novega mesta. Od tam je bila pred leti, zaradi potreb tamkajšnje avtomobilske industrije, preseljena na njegov severni rob pod Trško goro.

≫Vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem≪ je bila ≫lep kmetijski zavod, ki je bil zapuščenemu kmetu tako neobhodno potreben≪. Ker je bila deželna last, je lahko Kranjska nanjo dejansko vplivala, kar se je poznalo tako pri teoretičnem kot pri praktičnem delu učnega programa in tam nastavljenih strokovnih učiteljih. Čeprav je bilo število absolventov razmeroma majhno (od osem do petnajst) je vseeno opravila veliko delo. Še danes lahko ponekod opazimo rezultate njenih dijakov.

Fotografija: Wikipedija

DELITE