Na današnji dan: Slovenska vojska Maistrovih borcev

 Na današnji dan: Slovenska vojska Maistrovih borcev

8. novembra leta 1918 so objavili prve vpoklice v vojsko nove Države SHS, to je vojsko narodov, ki so se odcepili od Avstro-Ogrske. Veljali so za letnike 1879 – 1900. Vojska Države SHS je nastala v prvi polovici novembra 1918 na podlagi prostovoljnega sodelovanja narodno zavednih častnikov in vojakov nekdanjih avstro-ogrskih enot, ki so se jim priključili mobiliziranci.

Prostovoljni borci za severno mejo so se imenovali tudi Maistrovi borci.

Že pred mobilizacijskimi pozivi so skupine prostovoljcev, v katerih so prevladovali rezervni častniki in podčastniki, 31. oktobra zasedle pomembnejše prometne točke na Kranjskem, 1. novembra pa tudi v Mariboru. V Mariboru je major Rudolf Maister z okoli 150 prostovoljci prevzel poveljstvo nad Mariborom in okolico. 6. novembra je s prostovoljci odšel iz Celja na Koroško Franjo Malgaj in zasedel Mežiško dolino, do konca meseca pa še Pliberk in Velikovec. 14. novembra je Lojze Ude s prostovoljci iz Gorenjske zasedel Ljubelj, 19. novembra pa Alfred Lavrič Borovlje. V Zgornjesavski dolini je nastala prostovoljna Šefmanova četa, sestavljena iz 110 – 150 domačinov. Januarja 1919 je pri Ratečah zavrnila kolono italijanske vojske, ki je prodirala proti Jesenicam.

V Ljubljani so 1. januarja 1919 ustanovili Koroško (slovensko) legijo. Priključilo se jim je okoli 100 dijakov. 9. maja so ustanovili v Celju Celjsko legijo z okoli 90 legionarji. Del legije je branil obrambno črto ob Savinji.

Fotografija: Wikipedija

DELITE