Na današnji dan: Slovenski narod

 Na današnji dan: Slovenski narod

Po prenehanju izhajanja Einspielerjevega Slovenca je slovensko liberalno meščanstvo izgubilo svoj časopis. Bleiweisove konservativno usmerjene Kmetijske in rokodelske novice jim s svojim množičnim profilom niso ustrezale. Izobraženci iz kroga štajerskih mladoslovencev so uspeli 2. avgusta 1868 v Mariboru izdati prvo število Slovenskega naroda, ki je izhajal trikrat tedensko.

Usmeritev časopisa je še pred izidom prve številke nakazal eden tedanjih najbolj prodornih publicistov Ferdo Kočevar – Žavčanin: ≫Oni spoštujejo Novice, kakor se stara mati spoštovati mora; zraven tega si pa ne prikrivajo, da ima mati skrhane zobe in kratko sapo …≪ Narodno ozaveščanje je na straneh Napreja in celovškega Slovenca spodbujal že Fran Levstik: ≫Pri vseh pisarijah nam je vsem gledati na omiko in korist naroda, popuščajmo osebne strasti, delajmo pošteno in ne zabimo, da nas bodo naši potomci po smrti zaradi našega delovanja sodili …≪ Slovenski narod je deloval pod geslom Vse za narod, svobodo in napredek. Duhovščini je priznal velike zasluge, ki jih je imela na področju prebujanja narodne zavesti, do političnih nasprotnikov liberalnega tabora pa je bil njegov odnos odklonilen.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE