Na današnji dan: Slovenski verski reformator

 Na današnji dan: Slovenski verski reformator

Tudi Slovenci smo imeli svetovno odmevnega verskega in družbenega reformatorja. To je bil Andrej Bernard Smolnikar.

Največ je deloval v ZDA. 28. novembra 1836 se je izkrcal v Bostonu.

Bil je prepričan, da je papež ovira za združitev vseh kristjanov. Že leta 1838 je zagrozil, da bo iz krščanskega občestva izobčil papeža, vladarje in škofe, ki ne bodo sledili njegovim naukom. Zavzemal se je za odpravo celibata, socialistično družbo, mirno sožitje med narodi, žensko enakopravnost, za združitev krščanskih verskih ločin in bogoslužje v narodnih jezikih.

Na podlagi vizij, letnice Dantejevega rojstva, Biblije in nekega podatka v Dantejevih Vicah je izračunal, da je prav on, kot Slovenec in Kamničan, izbran za božjega odposlanca. Do smrti je živel v različnih mestih ZDA. V več krajih je po zgledu Roberta Owna s pomočjo darežljivih dobrotnikov osnoval več utopičnih naselbin, ki pa so vse razen zadnje propadle.

Izstopil je iz uradne katoliške cerkve in se začel sestajati z voditelji mormonov, kvekerjev in adventistov ter z raznimi socialnimi reformatorji. Ves čas se je ubadal z revščino, saj je vse, kar je zaslužil ali naberačil, izdal za svoje publikacije in kolonije.

DELITE