Na današnji dan: Sofinanciranje “ferajnov”

 Na današnji dan: Sofinanciranje “ferajnov”

Z nastankom slovenske pomladi in demokratičnih političnih strank je nastalo tudi vprašanje njihovega financiranja. To ni bilo vprašljivo za nekdanje družbenopolitične organizacije, ki so se prelevile oziroma se začele ≫prenavljati≪ (Zveza komunistov v SDP …, SZDL v Socialistično stranko in ZSMS v LDS) in so imele v lastni pomembne nepremičnine.

O financiranju novonastalih strank so 7. decembra 1989 razpravljali na seji predsedstva Slovenije. Ob tem je Janez Stanovnik omenil, da je od ameriškega kongresnika izvedel, češ da so se alternativci že zanimali za ameriški fond, ki financira demokratične akcije, in da bodo ≫kao svako umiljato jagnje sisali dve majke≪.

Majda Gaspari je bila prav tako vidno ogorčena, češ da bi se s financiranjem opozicije kar tako razmetavalo z družbenim denarjem v taki ekonomski situaciji, Jože Smole pa je bil za to, da se kakršnikoli ≫ferajni≪ samofinacirajo.

Dr. Rupel je kasneje pisal, da je bil Demos deležen finančne podpore Slovencev po svetu. Organizirali naj bi se ameriški Slovenci, vendar naj bi po trditvah pisca denar nabirali za Demos, poslali pa ga le Omanu in Peterletu. Zaradi razburjanja v SDZ so rezultat popravili, tako da so razdelili ≫70.000 dolarjev med Omana in Peterleta, za SDZ pa rezervirali 10.000≪.

Fotografija: Wikipedija

DELITE