Štirje uredniki in urednice Radia 2 iz Celovca so 3. februarja 2003 začeli enotedensko opozorilno gladovno stavko, ker je avstrijska radiotelevizija (ORF) konec leta 2002 prenehala financirati radijsko postajo Koroških Slovencev.

Povedali so, da hočejo v imenu slovenske manjšine opozoriti tudi mednarodno javnost, da Avstrija ne izpolnjuje obveznosti do manjšin na medijskem področju. Stavka naj bi prisilila državo, da se bo ravnala po lastnih zakonih, pa tudi evropskih manjšinskih dokumentih, kakršna sta okvirna konvencija o varstvu manjšin in evropska listina o varstvu manjšinskih in regionalnih jezikov. Oba dokumenta je avstrijski parlament ratificiral. Državo zavezujeta, da manjšinam zagotovi ustrezno medijsko oskrbo v materinščini. Ob tem so izjavili: ≫Stavkamo, ker manjšina preživi samo tako, če je njen jezik enakopravno prisoten v javnosti.≪

Fotografija: Celovec/Wikipedija

DELITE