Na današnji dan: Telefoni v Sloveniji

 Na današnji dan: Telefoni v Sloveniji

Danes si je težko zamisliti življenje brez telefona. Pred 125 leti je bilo drugače. 6. decembra leta 1877 so v Sloveniji opravili prvi poskus s telefonom. Aparat je za ta namen kupilo ravnateljstvo ljubljanske višje realke.

Prvo telefonsko linijo je napeljal 1881 Albert Samassa med svojim uradom in tovarno. Leta 1882 so napeljali linijo med požarno opazovalnico na stolpu ljubljanskega gradu in prostori gasilskega društva. Leta 1882 je Trst dobil lokalno koncesionarsko telefonsko omrežje, v Ljubljani in v Mariboru pa je bilo zanj premalo zanimanja Ljubljana in Maribor sta dobila državno telefonsko omrežje leta 1897 in bila od takrat vključena v medkrajevni telefonski promet na liniji Dunaj – Trst. Ob odprtju je bilo v Ljubljani 66 in v Mariboru 18 naročnikov. Obe mesti sta dobili tudi javno telefonsko govorilnico. Leta 1927 je bila v Ljubljani zgrajena avtomatska telefonska centrala, leta 1929 pa v Mariboru.

DELITE