V časih, ko uvajajo novo davčno zakonodajo, poglejmo, kako so to reševali v Državi SHS. 8. februarja 1928 je bila namreč z novim zakonom o neposrednih davkih uvedena enotna davčna obremenitev v vsej državi.

Po novem zakonu je bila dohodnina odpravljena in je bilo šest direktnih davkov: davek na dohodek od zemlje (zemljarina), od zgradb, od podjetij, obratov in poklicev (pridobnina), od dobička podjetij, od rente in od plače (uslužbenski davek).

Poleg teh je bil še davek za neoženjene (samski davek) in vojnica za moške, ki niso služili vojske. Pomemben neposredni davek je bil tudi davek na poslovni promet. Na te davke so bile vezane tudi banovinske in nekatere druge samoupravne doklade.

Davki so bili progresivni. Uslužbenski davek se je obračunaval od delavskih in uslužbenskih prejemkov, ki so bili višji od eksistenčnega minimuma, ki ga je določala država (600 din mesečno). Davčna stopnja je znašala od 1 do 5 odstotkov.

Druga kategorija davkov in dohodkov državnega proračuna so bili posredni davki, trošarine, takse, državni monopol in carine.

Posredni davki in monopol skupaj so predstavljali tri četrtine vsega državnega proračuna.

DELITE