Predsednik Narodnega sveta SHS dr. Anton Korošec je bil 11. oktobra 1918 na zadnji avdienci pri zadnjem avstro-ogrskem cesarju Karlu. Ta mu je ponudil, da bi južni Slovani dobili državno enoto v okviru monarhije, a pod pogojem, da bi ostali Trst, Reka in prometne linije do teh pristanišč pod nadzorom skupne države. ≫Trst je v naši sferi in bomo mi odločali o njem,≪ je odgovoril dr. Korošec.

V zavzemanju, da bi Trst postal ≫naš≪, je pisatelj in politik Rudolf Golouh zapisal: ≫V tistih zgodovinskih dneh je bil položaj v Trstu vse bolj negotov in zapleten. Slovenske vojake, ki so prihajali s fronte, smo zbirali v tržaški vojašnici, kjer smo jih spotoma zaprisegali na jugoslovansko zastavo, ni pa bilo hrane, ki so je bili ti lačni možje tako potrebni. Moštvo se je povrh sklicevalo tudi na geslo, ki smo ga po ruski revoluciji vneto širili: ‘Nič več vojske, odvrzite orožje, pojdite domov!’ To se nam je v spremenjenih razmerah maščevalo. Zapriseženi vojaki so pravili: ‘Slovenci smo, prisegamo na jugoslovansko zastavo, hočemo pa domov, branili bomo svojo zemljo doma!’ Po tem geslu so se tudi ravnali. Dopoldne smo jih zaprisegli, popoldne so se vračali domov.≪

Fotografija: Anton Korošec/Wikipedija

DELITE