Na današnji dan: Tržaški Slovenci

 Na današnji dan: Tržaški Slovenci

19. januarja 1879 so Slovenci v Trstu ustanovili Delavsko podporno društvo. Poleg podporništva je imelo med cilji tudi izobraževanje in kulturno udejstvovanje. V društvena pravila so zapisali, da morajo biti vsi odborniki Slovenci, uradovalni jezik pa izključno slovenski. Število članov se je do leta 1885 iz leta v leto naglo dvigalo. Največ članov je imelo društvo leta 1904, in sicer 1599.

Ko se je državno namestništvo obregnilo ob nacionalno usmeritev društva, so v novem statutu leta 1890 zapisali, da se društvo ne bo ukvarjalo s političnimi zadevami, oblasti pa so tega leta prepovedale, da bi društveni prapor, slovensko trobojnico, uporabljali v javnosti.

Vodstvo društva je bilo ves čas v rokah slovenskega srednjega in višjega sloja. Leta 1883 je Delavsko podporno društvo poleg pokojninskega ustanovilo tudi hranilni in posojilni sklad. Ta je postal eden najpomembnejših skladov, s katerimi si je slovensko (in slovansko) tržaško meščanstvo v družbenem smislu nabiralo kapital. Delavsko podporno društvo, ki se je leta 1904 kot prvo vselilo v Narodni dom, je imelo svojo knjižnico, čitalnico in pevski zbor.

Fašistične oblasti so leta 1928 društvo poitalijančile in ga preimenovale v Societa di Mutuo Soccorso Tergestina.

Fotografija: Panorama Trsta/Wikipedija

DELITE