Slovenci smo med revolucijo, še več pa po koncu vojne praktično izgubili svoje meščanstvo. Med tistimi, ki so leta 1945 bežali pred divjanjem komunistov, je bil tudi infektolog in higienik Valentin Meršol, ki je bil eden vodilnih slovenskih zdravnikov.

Maja 1945 je z družino emigriral na avstrijsko Koroško, kjer se je kot civilni vodja begunskega taborišča v Vetrinju pri angleški vojaški upravi zavzemal za ustavitev vračanja jugoslovanskih beguncev. Od leta 1949 je bil v Clevelandu zdravnik splošne medicine. Rodil se je 22. januarja 1894, umrl pa je 15. februarja 1981 v Clevelandu.

Valentin Meršol je sicer leta 1922 diplomiral na Medicinski fakulteti v Pragi. Od leta 1925 je delal v Higienskem zavodu v Ljubljani, med leti 1928 in 1931 v Zagrebu, vmes tudi na Zavodu za tropske bolezni v Skopju. Leta 1931 je postal primarij Splošne bolnišnice v Ljubljani in vodja infekcijskega oddelka. Med leti 1932 in 1936 je bil predsednik Slovenskega zdravniškega društva v letih 1936 – 1941 pa Zdravniške zbornice.

Naslovnica: Wikipedija

DELITE