V Jakulinih pri Šmarjah se je rodil 28. januarja 1784 avtor prvega slovenskega strokovnega dela o vinogradništvu in vinarstvu Matija Vertovec. V Ljubljani je študiral bogoslovje in ga končal v Gorici, kjer je bil tudi posvečen za duhovnika.

Njegova dela danes sicer ne veljajo za nepogrešljive priročnike o vinarstvu in vinogradništvu in iz njih se ne uči nihče več, vendar se ljudje še vedno ravnajo po njegovih nasvetih, ki so postali del vinarske tradicije v Vipavski dolini.

Vertovec je bil vsestranski človek. Bil je vinar, kemik, zgodovinar, najvidnejši strokovni pisec v slovenščini 19. stoletja, ljudski učitelj in vzgojitelj, izjemen pridigar, odličen govornik ter svetovljan.

Njegovo najbolj znano delo je bila Vinoreja za Slovence, prva strokovna knjiga o vinogradništvu in vinarstvu v slovenščini. V 22 poglavjih je opisal posamezne sorte trte, predstavil, kako jih saditi in gojiti, ter na podlagi svojih preizkusov učil, kako trto varovati pred škodljivci in pozebo. Svetoval je tudi, kdaj in kako naj se opravi trgatev in grozdje predela v vino.

Fotografija: Wikipedija

DELITE