Na današnji dan: Volilni sistem

 Na današnji dan: Volilni sistem

V Sloveniji so 8. decembra 1996 izvedli referendum o spremembi volilnega sistema. Volivci so izbirali med tremi ponujenimi predlogi. Ustavno sodišče je razsodilo, da je na referendumu zmagal večinski volilni sistem.

Na referendumu je dobil sicer prepričljivo večino – 44,5 odstotka glasov – večinski volilni sistem. Proporcionalni volilni sistem je dobil 26,2 odstotka, kombiniran volilni sistem pa 14,4 odstotka glasov. Vendar se je stvar v parlamentu zapletla, saj so v LDS in ZLSD (sedanja SD) razlagali, da na referendumu ni zmagal nobeden od predlaganih volilnih sistemov, ker tudi predlog večinskega sistema ni dobil več kot polovico vseh glasov, ampak samo 44,5 odstotka. Postalo je očitno, da so nasprotniki večinskega volilnega sistema predlagali še dve drugačni mogoči rešitvi predvsem zato, da bi se razdrobili glasovi volivcev.

Državni zbor ni izpolnil zahteve, izglasovane na referendumu, in to kljub temu, da je takšen izid glasovanja potrdilo tudi ustavno sodišče. Volji ljudstva se je izognilo 70 poslancev tako, da so izglasovali spremembo ustave in v njej zapisali, da se v Sloveniji voli po proporcionalnem volilnem sistemu, to je sistemu, ki je dobil na referendumu samo 26,2 odstotka glasov.

DELITE