24. novembra 1925 so izdali v Kraljevini SHS pravilnik o zaposlovanju tujih državljanov. Delovna dovoljenja je izdajala inšpekcija dela po predhodnem posvetovanju z delavsko zbornico. Problem zaposlovanja tujcev je nastajal vzporedno z razvojem industrije, ki je bila po poreklu iz tujine, predvsem iz Avstrije in Češke. Podjetniki so s tovarniškimi obrati pripeljali tudi vodilno osebje, tehnične strokovnjake, mojstre in specialiste. Njihovo število je naraščalo, tako kot je naraščal razvoj priseljene industrije.

V začetku njihova zaposlitev ni bila problematična, z razvojem domačega strokovnega, gospodarskega in tehničnega šolstva pa so se oblikovali domači strokovnjaki, ki so jim včasih ovirali zaposlitev tujci.

V Jugoslaviji je bilo leta 1921 103.898 tujcev, do 1931 se je to število povečalo na 140.766. V Sloveniji je bilo 17.146 tujcev, največ je bilo Čehov in Avstrijcev. Največ je bilo zaposlenih v tekstilni, strojni, kemični in gradbeni industriji. Pretežno število tujcev je spadalo v skupino nameščencev. Zaposleni so bili kot inženirji, tehnični in specialni delavci. Mnogi so imeli vodilne položaje ravnateljev, obratovodij in mojstrov.

DELITE