Na prvi seji Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro je tedaj vidni politik Vseslovenske ljudske stranke (VLS), nekdanji kranjski deželni glavar ter dolgoletni državni in deželnozborski poslanec Fran plemeniti Šuklje 17. septembra 1918 v posebnem referatu zagovarjal avtonomistično državno ureditev. Pod naslovom V zaželeni deželi je v prvi polovici oktobra referat izšel v glasilih Slovenec, Slovenski narod in Naprej.

V referatu se je Šuklje zavzemal za jugoslovansko državo, razdeljeno na tri avtonomne ozemeljske enote: Slovenijo z Istro, ožjo Hrvaško ter Bosno in Hercegovino z Dalmacijo. Glede na sestavne dele prihodnje jugoslovanske države je njeno oblikovanje predvidel samo na ozemlju, ki je obsegalo jugoslovanske dežele iz Avstro-Ogrske. Očitno ni razmišljal o združitvi habsburških Jugoslovanov s Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro.

Šukljetov članek je glasno odmeval v slovenski politični javnosti in je sprožil ostro polemiko med VLS in Jugoslovansko demokratsko stranko, ki je, v skladu s svojimi programskimi izhodišči, napadla Šukljetov avtonomistični program. Zagovarjala je le centralistično urejeno jugoslovansko državo in združitev s Kraljevino Srbijo.

Fotografija: Fran Šuklje/Wikipedija

DELITE