V Goričah pri Šmohorju se je rodil 7. februarja 1809 narodni buditelj Matija Majar Zilski. Najdlje je služboval kot kaplan v Celovcu in kot župnik v Gorjah v Zilji. Zadnja leta je preživel skoraj slep v Pragi.

Najpomembnejšo vlogo je odigral leta 1848, ko je bil med oblikovalci slovenskega političnega programa najbolj odločen.

Prvi je zapisal željo po samostojnem življenju vsakega avstrijskega naroda. Sestavil je peticijo s programom Zedinjene Slovenije.

Za ljudi je napisal letak z naslovom Kaj Slovenci terjamo?, ki je bil priložen tudi Novicam 10. maja 1848. 26. decembra 1848 je predstavil načrt o preureditvi habsburške monarhije v zvezno državo narodov. V času taborov se je zavzemal za Zedinjeno Slovenijo, zahtevo po združitvi Slovencev v posebno enoto v kraljevini pod Habsburžani. Cilj Zedinjene Slovenije. je bil deloma uresničen s priključitvijo Primorske matični Sloveniji po 2. svetovni vojni.

Naslovnica: Matija Majar Zilski/Wikipedija

DELITE