Na današnji dan: “Zgovorni” član predsedstva

 Na današnji dan: “Zgovorni” član predsedstva

Dr. Mihu Brejcu, ki je takrat reorganiziral Službo državne varnosti v Varnostno informativno službo, je 17. junija 1991 prinesel njegov namestnik zapis telefonskega pogovora med italijanskim konzulom Cristianijem in članom predsedstva RS Cirilom Zlobcem, v katerem je Zlobec Cristianiju povedal datum osamosvojitve, 25. junij 1991.

Ker je ta datum veljal za državno skrivnost najvišje stopnje, je Brejc zapis pogovora izročil ministru Igorju Bavčarju s pripombo, da je Zlobec preveč zgovoren in da bi bilo dobro, da ga predsednik Kučan na to opozori. Bavčar je zapis pokazal Kučanu. V koordinaciji ga je videl tudi Janša, ki je nato leto kasneje v svoji knjigi Premiki zapisal, ≫da je ‘najpogumnejši’ slovenski politik (priimka ni zapisal) datum dejanske osamosvojitve že 17. ali 18. junija izčvekal tujemu diplomatu in ta ga je takoj sporočil svoji vladi≪.

Ker je šlo za člana predsedstva in dolgoletnega člana ZK, je komisija za nadzor nad zakonitostjo dela Visa pri tem videla največji problem v tem, ker naj bi Vis s telefonskim prisluškovanjem kršil ustavo in zakon. Na tiskovni konferenci sta Bavčar in Brejc citirala prejšnje ugotovitve komisije, iz katerih je jasno izhajalo, da je Vis delal vedno zakonito, da ni kršil zakonov, ki veljajo na ozemlju Slovenije. Prisluhi so bili namreč odobreni na osnovi starega zakona, ki je veljal do 31. decembra 1991.

Fotografija: dr. Miha Brejc/Wikipedija

DELITE