V okviru Osvobodilne fronte za Slovensko Koroško so 1. februarja 1946 ustanovili Zvezo slovenskih izseljencev (ZSI). To je bila slovenska organizacija na avstrijskem Koroškem za utrjevanje spomina na čas pregnanstva in protifašističnega boja.

Že 13. avgusta je bila protizakonito razpuščena. Britanske zasedbene sile in avstrijske oblasti so ji delovanje dovolile šele od 22. 7. 1947. Sprva je Zveza slovenskih izseljencev zahtevala predvsem odškodnine za slovenske pregnance, o čemer je 26. 7. 1950 izdala posebno Spomenico. V resoluciji 3. 1. 1957 je povzela zahteve, naj pregnancem pripadajo vse pravice po zakonu o žrtvah fašizma v Avstriji.

Zveza slovenskih izseljencev je vključena v Zvezo slovenskih organizacij in povezuje družine nekdanjih izgnancev in njihove člane. Njeni predstavniki sodelujejo na domačih in mednarodnih srečanjih protifašističnih borcev in žrtev fašizma ter s pričevanji ohranjajo resnico o fašizmu in njegovih zločinih. Ob 50. obletnici ustanovitve je Zveza slovenskih izseljencev leta 1996 na Radišah blizu nekdanjega zbirnega taborišča ob cesti Žrelec – Celovec, od koder je aprila 1942 nacistična oblast začela izganjati koroške Slovence, postavila spomenik preganjanim.

Fotografija: Spomenik izgnanim koroškim Slovencem v Radišah/Wikipedija

DELITE