Danes sva šla z možem v Trst. V škofijskem arhivu sem iskala najdenčka. Hitro sem ga našla, ker sem imela datum rojstva. Iskanje je sicer kar težko, saj velika večina krščenih otrok v sirotišnici nima navedenega imena očeta. Imena mater pa je nekaj. Kjer ni bilo nobenega starša, sta si krstitelj in uslužbenec izmislila ime in priimek. Za botra je šla velikokrat babica. Na fotografiji je izsek krstne knjige s številnimi črtami namesto imen.

Najdenčki so lahko bili dobesedno najdeni ali pa odloženi pred sirotišnico. Bili pa so najdenčki tudi otroci, ki so jih matere prinesle v sirotišnico.

Dr. Boris Golec je napisal, da so najdenčki lahko dobili priimek tudi po kraju, kjer so jih našli. “Otroci, ki so jih našli pred vhodnimi vrati cerkva ah najdenišnice, so se pogosto imenovah Portner, priimek Bukovic izhaja iz vasi Bukovica pri Ilirski Bistrici, Altenmarktler je nastal po ljubljanskem Starem trgu, Drešar je dobil priimek po skednju (Dreschboden), Heu verjetno po senu, naletimo pa še na zanimiva priimka Fenster (okno) in Dragmansfund (Fund = najdba),” je zapisal Golec v zanimivem članku o najdenčkih v zgodovinski reviji Kronika.

Krstna knjiga tržaške sirotišnice. Foto: Mojca Strmšek Mamić

DELITE