Nov pomočnik pri branju pisane gotice

 Nov pomočnik pri branju pisane gotice

Rodoslovci v Sloveniji se veliko srečujejo s pisano gotico, nemško pisavo, ki jo je precej težko brati. Zato predstavljamo zanimivo novost, pripomoček za branje gotice.

Scriptis

Orodje Scriptis, ki ga je razvil doktor računalniških znanosti in ljubiteljski rodoslovec Uroš Ocepek, je namenjeno izpisu besedila v starih pisavah, zlasti nemške kurente.

Za marsikoga na začetku rodoslovne poti je nepremostljiva težava, ko pride v dokumentih iz 19. stoletja do pisane gotice, običajno težko berljivo, saj ne poznamo oblike posameznih črk. Posledično se mora rodoslovec velikokrat zanesti na pomoč arhivarjev, rodoslovnih kolegov oziroma drugih, ki znajo prebrati in razbrati zapisano besedo.

Nemški zgled

Pri pregledu obstoječih orodij za pomoč pri prepoznavanju pisane gotice smo naleteli na orodje Deutsche Handschrift (povezava do tega spletnega mesta: KLIK). Orodje ponuja vpis poljubne besede in tvorjenje zapisa v poljubni tipografiji (črkovni vrsti). Postopek je dolgotrajen, saj moramo za vsak zapis izbrati tipografijo in potrditi. Težava nastane, ko želimo na hitro preveriti različne znake. Zato je avtor dobil idejo, da bi naredil orodje, s katerim bi lahko dinamično v realnem času dobil zapisane znake v vseh možnih tipografijah.

Slovenska nadgradnja

Tako je nastal Scriptis, ki so ga rodoslovci z odobravanjem sprejeli. Marsikomu pomaga pri razbijanju na prvo žogo šifriranih zapisanih podatkov. S preskušanjem izpisa znanih besed se uporabnik sčasoma nauči brati. Nekateri pa izpisane besede, npr. imen in priimkov, tudi preslikajo in uporabijo v svojih izdelkih.

Spodaj je povezava do spletne strani Scriptis.

KLIK 

DELITE