V jutrišnji številki Gorenjskega glasa bo opisan izvor in pomen priimka Merčun. Povezan je z merjenjem količine vina v ljubljanskih krčmah.

Število priimka se v zadnjih desetletjih počasi niža. V Sloveniji živi 82 Merčunov, leta 2006 pa jih je bilo 98. Mrčunov je 67, leta 2006 pa jih je bilo 70. Marčunov je danes 84, leta 2006 pa jih je bilo 86. Merčonov je danes 13, leta 2006 pa jih je bilo 17. Verjetno bi k tem bilo treba sem prišteti še kakega od 24 Merchunov, 32 Marcunov in 30 Mercunov, ki živijo v ZDA, Avstraliji in Franciji.

Podobna usoda, upadanje števila ali celo izginotje, žal, čaka večino slovenskih priimkov. Vzroka sta dva. Matematični in demografski. Ob poroki običajno en priimek izgine, zato je načeloma po vsem svetu priimkov vse manj in manj. Drugi razlog je upadanje števila rojstev med Slovenci (natančneje povedano, med slovenskimi državljani, ki so slovenskega etničnega porekla).

Več o priimku je v prvih dveh petkovih aprilskih številkah Gorenjskega Glasa v rubriki z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki: Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar, Lomberger, Rozman, Škerjanec, Škrjanc, Škerjanc, Škrjanec, Oblak, Čušin, Erjavec, Rjavec, Bernik, Berdnik, Brdnik, Primožič, Praprotnik, Jerman, Mrčun, Merčun, Merčon, Merčan.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

Knjigo, v kateri je na 256 straneh predstavljeno 99 priimkov, pretežno primorskih, lahko naročite pri avtorju za 26 evrov: KLIK

Prisega vinskega merčuna. Podrobno jo je razložil in opisal dr. Boris Golec. Fotografija je iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana: http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/html/LJU-1-17.html

DELITE