O nastanku priimka Rozman

 O nastanku priimka Rozman

Gorenjski glas ob petkih objavlja novo rubriko z naslovom Gorenjski priimki. Pripravlja jo profesor zgodovine Tino Mamić, avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen. Doslej so bili opisani priimki Naglič, Nagel, Starman, Gerjolj, Grjol, Gerjol, Lombergar in Lomberger. Tokrat je na vrsti priimek Rozman.

Razlaga priimka Rozman je vse drugo kot preprosta, saj je razlag cela vrsta. In gotovo niso vsi Rozmani in Rožmani in Rezmani nastali na enak način. Na Slovenskem je najbolj pogosta razlaga, da je priimek nastal iz imena. In sicer iz imena svetnika, sv. Erazma. A to je le ena in vsi Rozmani verjetno nimajo istega porekla.

Rozman je priimek, ki ga najdemo na Gorenjskem že od časa nastanka priimkov naprej. Nekateri raziskani rodovniki sodobnih Rozmanov segajo vse do srednjega veka. V Polju pri Vodicah tako sledimo vse do danes potomcem Matije Rozmana, rojenega daljnega leta 1605. To pomeni tudi 15 generacij. V bližnji vasi Utik pa se je leta 1590 rodil Jurij Rozman, ki ima tudi najmanj 15 generacij popisanih potomcev.

Gorenjski glas je začel izhajati leta 1947. Ob imenu ima sliko gorenjskega, slovenskega naglja, ki je povezan tudi s prvim opisanim priimkom. Direktorica in odgovorna urednica je Marija Volčjak. Podjetje Gorenjski glas ima v Kranju tudi svojo tiskarno, ki velja za zelo kakovostno, ima svoj portal Gorenjskiglas.si, izdaja pa tudi celo vrsto lokalnih časopisov. Glas izhaja v Kranju ob torkih in petkih. Gre za najpomembnejši gorenjski časopis, ki izhaja v nakladi 19.000 izvodov in ima branost 65.000 bralcev. Časnik je naprodaj v prodajalnah časopisov, cena izvoda pa je 1,85 evra.

“Priimki so naša identiteta. Vsak priimek ima svojo zgodbo, tako kot ima vsak rod svojo zgodbo. Iskanje korenin pa je pomembno, ker se tako dviga tudi samozavest,” pravi avtor rubrike.

Več o njegovi knjigi najdemo tudi v televizijski oddaji: KLIK

DELITE