Oktobra je umrlo za četrtino več ljudi kot lani

 Oktobra je umrlo za četrtino več ljudi kot lani

Oktobra sta se v Sloveniji po začasnih podatkih rodila 1.602 otroka, 2.073 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019.

V Sloveniji sta se v oktobru 2020 po začasnih podatkih rodila 1.602 otroka (5,2 % manj kot v oktobru 2019). Umrlo pa je 2.073 prebivalcev Slovenije (26,8 % več kot v oktobru 2019). Letos se je v Sloveniji rodilo 15.540 otrok, 17.575 ljudi pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za
4,8 %, število umrlih pa višje za 2,7 %. Po začasnih nepopolnih podatkih za november je od 1. do 22. novembra 2020 umrlo 2.100 prebivalcev.

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost je presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju. V v prvih desetih mesecih letošnejga leta znaša 4,5 %. To pomeni, da je letos umrlo za 4,5 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

V primerjavi z obdobjem 2015–2019 je v 2020 število umrlih najizraziteje odstopalo v mesecu oktobru: umrlo je za 23,7 % več prebivalcev kot povprečno v oktobru med 2015 in 2019.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno.
Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.

Vir: Darja Šter, Martina Žnidaršič, statistični urad RS

DELITE