Na današnji dan: Patronat nad Karantanijo

 Na današnji dan: Patronat nad Karantanijo

Salzburška nadškofija je 15. marca 752 prevzela patronat nad Karantanijo, ki je bila najstarejša slovenska politična tvorba v Vzhodnih Alpah od 7. do 9. stoletja. Njeno središče je bilo na Gosposvetskem polju (danes na avstrijskem Koroškem), kjer je bilo že v rimskem času središče province Norik.

Zaradi okrepljenega obrskega pritiska so se Karantanci okoli leta 745 povezali z Bavarci in z njihovo pomočjo odvrnili obrsko grožnjo, vendar so tako prišli tudi pod bavarsko in pred njo pod frankovsko nadoblast. S pokristjanjevanjem so bili vključeni v politični in kulturni krog zahodne Evrope. Prvi pokrajinski škof za Karantance je postal Modest, ki je v deželi posvetil prve cerkve. Hotimir, ki je vladal od 751. do 769. leta, v svoji politiki pokristjanjevanja ni imel enotne domače podpore. To se je v času njegovega življenja pokazalo v dveh neuspešnih protikrščanskih uporih leta 763 in 765. Triletni upor po njegovi smrti (769 do 772) je bil zatrt šele z bavarsko pomočjo.

Slika: Wikipedija

DELITE