Vabimo vas na predstavitev knjige Božidarja Premrla

Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici

v petek, 21. oktobra 2022, ob 18.30 v dvorani kulturnega doma v Podnanosu

Knjiga bo predstavljena tudi s predvajanjem številnih slik, ki so objavljene v njej.

Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici

Kratka vsebina knjige

V začetku oktobra je izšla knjiga Božidarja Premrla Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici. To je že enaindvajseta samostojna knjiga tega avtorja, ki se pri svojem raziskovanju posveča predvsem zgodovini kamnarstva in kulturi kamna na Primorskem. Za svoje delo je prejel Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva in Štrekljevo nagrado, ki jo podeljuje občina Komen.

Kot rojen Vipavec ter velik ljubitelj domače stavbne in kulturne dediščine zdaj svoji ožji domovini posveča svoje najobsežnejše knjižno delo, ki je sad tridesetletnega raziskovalnega dela in je prava enciklopedija kamnite dediščine v gornji Vipavski dolini ter pokrajinah in krajih, povezanih z njo. V njej je poudarek na kamnosekih, zidarjih, stavbarjih, kiparjih, podobarjih in drugih mojstrih kamna na širšem območju gornje Vipavske doline od srede 15. stoletja do današnjih dni. Poleg domačih mojstrov predstavlja tudi vse druge ustvarjalce s kamnom, ki so delovali na tem območju.

Jedro knjige so poglavja o domačih kamnosekih in njihovih delih, o katerih je avtor poleg izčrpnih osebnih podatkov in arhivskih dokumentov zbral tudi ogromno dragocenega ustnega izročila starejših krajanov, ki daje knjigi značilno narečno barvitost. Med njimi so najpomembnejše in najbolj podrobno predstavljene kamnoseške rodbine Tomažičev – Štancarjevih iz Vipave, Tomažičev – Sanaborcovih in Premrlov – Metnih in Polon’nih iz Vrhpolja ter Žoržev – Špicarjevih in Štancarjevih iz Hrašč, Podbrega in Podnanosa. Žorži so bili rodovina z dvestoletno, najdaljšo kamnoseško tradicijo na Vipavskem, ki je trajala skozi pet rodov, dokler se ni leta 1961 kot zadnji poslovil od tega sveta Franc Žorž – Štancar. V knjigi so do podrobnosti z besedo in sliko predstavljeni njeni člani ter neverjetno bogata kamnita dediščina, ki so jo zapustili.

Nič manj pa ne bodo za domače bralce zanimiva odkritja o kamnosekih, stavbarjih in zidarjih iz drugih krajev, ki pomembno dopolnjujejo védenje o stavbni zgodovini in umetnostni opremi najpomembnejših cerkvenih stavb v Podnanosu, Vipavi in Logu pri Vipavi do kolone Tabra in Lanthierijevega dvorca v Vipavi. Med njimi je tudi delovni življenjepis doslej neznanega graditelja izjemnega pročelja cerkve sv. Vida iz leta 1685.

Besedilo je napisano strokovno, a hkrati dovolj poljudno, da je razumljivo širokemu bralnemu občinstvu. S tem namenom je opremljeno tudi z obsežnima slovarčkoma narečnih in strokovnih izrazov ter nazornimi risbami.

Maloprodajna cena knjige, ki obsega kar 580 strani velikega formata in prav toliko fotografij, je 50 evrov, na predstavitvi pa bo na prodaj po znižani ceni 40 evrov, da bo čim bolj dostopna interesentom. Nesmrtni kamen je lahko tudi lepo darilo prijateljem in sorodnikom ob prihajajočem koncu leta.

Še ena predstavitev knjige bo v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini v torek, 25. oktobra 2022, ob 18.30, ko bo prav tako na prodaj po znižani ceni.

Vir: Božidar Premrl, avtor knjige

DELITE