Polet sem zasledil omenjen v knjigi Pavla Plesničarja : Ajdovščina – pogled v njeno preteklost, kjer je ta dogodek opisal tako: »Ob sklepu bodi še omenjeno, da je bil prvi polet z zrakoplovom nad Vipavsko dolino izvršen dne 25. januarja 1913 v smeri Gorica – Ljubljana.« V opombi je navedel, da je to novico povzel iz časopisa Edinost z dne 26. januarja 1913.

Alenka Perhavec je v svoji diplomski nalogi: Nastanek in delovanje telesnokulturnih in športnih društev na Goriškem do prve svetovne vojne – Ljubljana 2011, o tem dogodku napisala naslednje:

»Nadporočnik R. Holeka, dodeljen vojaškemu zrakoplovnemu oddelku v Gorici, je napravil v polet z letalnim strojem sistem Etrich iz Gorice v Ljubljano. Ob 10.30 naj bi se vzdignil v Gorici, letel čez Ajdovščino, Vipavo, Debeli vrh (Nanos), Hrušico, Sp. Logatec, Vrhniko in dospel točno ob 12. uri v Ljubljano. 120km je preletel v eni uri in pol in dosegel višino 2400m. Na ljubljanskem vojaškem vadišču je priredil več letalnih poskusov. Nato je vzletel nazaj proti Gorici, vendar se je moral kmalu vrniti nazaj zaradi goste megle. Zopet se je dvignil v zrak čez tri dni ob 15. uri. Ob vračanju je letel čez Sv. goro, zelo nizko, in ker mu je zmanjkalo bencina, ni mogel doseči Velikih Rojc, zato je pristal na bregu reke Soče. (Novi čas, št. 5, letnik IV, 31. januar 1913).«

(slika letala je simbolična)

DELITE