Lani je v Sloveniji umrlo 3800 ali 19 % več prebivalcev kot povprečno v letih od 2015 do 2019. Ta presežna umrljivost je najvišja v Evropi. Uradno pa je zaradi covida umrlo 2891 ljudi. Naravni prirast pa je bil lani najnižji od leta 1945 naprej.

Umrli moški so bili stari povprečno 75,3 leta, umrle ženske 82,9 leta. Deček, rojen v 2020 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 77,81 leta, deklica, rojena v istem letu, pa 83,39 leta.  

Leto 2020 je močno zaznamoval novi koronavirus (povzročitelj bolezni covid-19), saj je povzročil, da je bilo število umrlih v tem letu precej višje kot v preteklih letih. V letu 2020 je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev, 11.733 moških in 12.283 žensk. Osnovni kazalnik umrljivosti (število umrlih na 1.000 prebivalcev) je v letu 2020 dosegel najvišjo vrednost, odkar spremljamo statistiko umrlih (od 1954): 11,4 na 1.000 prebivalcev.

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v 2020 v Sloveniji znašala 18,8 %. To pomeni, da je v 2020 umrlo za 18,8 % ali 3.795 več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019. 

Razlika med številom umrlih v posameznem mesecu v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2015–2019 je bila največja v mesecu novembru (91,6 %), druga največja pa v decembru (81,8 %).

Na dan je v letu 2020 umrlo povprečno 66 prebivalcev ali povprečno 10 več kot v letih 2015–2019. Presežek števila umrlih se kaže tudi v tem, da je bil v letih od 2000 do 2019 le en dan, v katerem je umrlo 100 ali več prebivalcev. V letu 2020 je bilo takih dni 38, vsi pa so bili v novembru ali decembru. 6. december je bil v letu 2020 dan z največjim številom umrlih v tem letu. Na ta dan je umrlo 130 prebivalcev.

Prvi teden meseca decembra 2020 (od 30. novembra do 6. decembra 2020) pa je bil v tem letu teden z največjim številom umrlih. V tem tednu je umrl 801 prebivalec.

Umrljivost 2020 glede na povprečje 2015 – 2019

Umrljivost v 2020 višja od povprečja 2015–2019 v vseh statističnih regijah
Presežna umrljivost je bila v letu 2020 v primerjavi s povprečjem let 2015–2019 najvišja v gorenjski regiji: 24-odstotna. To pomeni, da je v tej regiji v 2020 umrlo za 24 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih od 2015 do 2019. Sledile so ji pomurska regija (23 %), koroška (21 %) in savinjska regija (21 %). V goriški regiji je bila najnižja (6 %).

Presežna umrljivost v 2020 glede na povprečje 2015 – 2019, statistične regije, Slovenija

Povprečna starost umrlih v 2020 za eno leto višja kot v 2019
Povprečna starost umrlih je v letu 2020 znašala 79,2 leta in je bila za 1,1 leto višja od povprečne starosti umrlih v letu 2019. Povprečna starost v 2020 umrlih moških je bila 75,3 leta (1,4 leta višja kot v 2019), povprečna starost v tem letu umrlih žensk pa 82,9 leta (0,8 leta višja kot v 2019).

Povprečna starost moških ob smrti se zvišuje hitreje kot povprečna starost umrlih žensk. Od leta 1991 se je povprečna starost moških ob smrti zvišala za skoraj 10 let (9,9 leta), povprečna starost žensk pa za skoraj 8 let (7,9 leta).

Prezgodnja umrljivost se še naprej znižuje
Prezgodnja umrljivost prebivalcev pa je podatek, ki pove, koliko odstotkov oseb med umrlimi v posameznem letu je bilo ob smrti starih manj kot 65 let. V letu 2020 je bilo t. i. prezgodnjih smrti v Sloveniji 13,7 %; med moškimi jih je bilo 19,4 %, med ženskami 8,2 %. Delež takih smrti je med moškimi vedno višji kot med ženskami, se pa med obojimi znižuje. Pred desetimi leti (v letu 2010) je bilo takih smrti med moškimi 30,7 %, med ženskami pa 12,5 %.

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v 2020 nižje za skoraj eno leto
Dečki, ki so se v 2020 rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 77,81 leta, kar je 0,7 leta manj kot tisti, ki so se rodili v 2019. V 2020 rojene deklice pa lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakale 83,39 leta ali 0,8 leta manj kot deklice, rojene v 2019.

Stopnja umrljivosti dojenčkov v Sloveniji ena najnižjih med državami članicami EU-28
Med umrlimi v 2020 je bilo 41 dojenčkov (24 fantkov in 17 deklic) ali 2,2 na 1.000 živorojenih. Stopnja umrljivosti dojenčkov se v Sloveniji znižuje. Za primerjavo: v letu 1991 je bila 8,2 na 1.000 živorojenih.

Naravni prirast v 2020 najnižji po letu 1945
Naravni prirast je bil v Sloveniji vsako leto od 2017 dalje ponovno negativen, saj je v tem letu in naslednjih umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Epidemija covida-19 v 2020 in visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru sta prispevali k še večjemu negativnemu naravnemu prirastu: ta je v letu 2020 znašal −5.249 prebivalcev ali −2,5 na 1.000 prebivalcev. To je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.

Umrli, Slovenija
Naravni prirast, Slovenija

Vir: Statistični urad RS, Darja Šter

DELITE