Slavnostna podelitev spominskih medalj ob 30. obletnici Slovenije in priznanja urada

 Slavnostna podelitev spominskih medalj ob 30. obletnici Slovenije in priznanja urada

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes v Vili Podrožnik na slavnostnem dogodku podelila priznanje Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu argentinski Slovenki Alenki Prijatelj za dolgoletna prizadevanja pri organizaciji in razvoju slovenskega šolstva ter neprecenljiv prispevek k povezovanju skupnosti in ohranjanju slovenske kulture, misli in besede med rojaki v Argentini ter vročila spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije zaslužnim prejemnikom iz zamejstva in izseljenstva za njihov prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti in slovenskih skupnosti v preteklih 30-ih letih. 

Podelitev zahvale Alenki Prijatelj

Lansko leto smo s ponosom in veseljem obeležili 30. obletnico samostojne Slovenije. Morda danes ne bi hodili po samostojnih tleh in se slovenski glas ne bi tako jasno in odločno slišal v evropskem prostoru, če ne bi ta odločilen zgodovinski trenutek z vso vnemo in brezkompromisno z izjemnim prispevkom podprli tudi Slovenci, ki so tiste dni živeli in delovali na tujem. Vlada Republike Slovenija se je tako lansko leto, z željo, da se vsaj z majhno gesto zahvali za njihov prispevek, odločila, da tudi njim podeli spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Slovenije. Medalja pa se podeljuje tudi zavednim in prizadevnim Slovencem, ki so bili v teh tridesetih letih aktivni tudi znotraj slovenskih skupnosti z željo, da se ohrani slovenska beseda, misel, kultura, tradicija; da se ohrani slovenska bit tudi med Slovenci, ki so svoj drugi dom naši na tujih tleh. Med prejemniki je tako kar nekaj zaslužnih Slovencev iz zamejstva in sveta. Ministrica dr. Jaklitsch je na današnji slovesnosti vročila odlikovanje tistim zaslužnim prejemnikom iz zamejstva in izseljenstva, ki so se vrnili v matično domovino, Spominski medaljo ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije so prejeli Marcelo Claudio Brula, Miha Dobrin, Silva Eöry, prof. dr. Marko Hawlina, Jože Jan, dr. Katalin Munda Hirnök, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Marta Paulina Selan, prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med.  in mag. Jana Valenčič.

Ministrica je v svojem nagovoru spomnila na velik pomen Slovencev v zamejstvu in po svetu za uspeh osamosvojitve, mednarodnega priznanja in uveljavitve Republike Slovenije. »Vesela in počaščena sem, da se vam, dragi rojaki, lahko danes v imenu slovenske države, v imenu slovenske vlade in vseh, ki imamo radi svojo državo, zahvalim za vaš velik prispevek v tistem času. Da ste aktivno in odločno v državah, kjer ste živeli, podprli mlado slovensko državo. Da ste dali na razpolago svoj čas, svoje moči, znanja, poznanstva in marsikdaj tudi svoja sredstva, da bi voditelji v vaši državi sprejeli pravo odločitev. Da bi prepričali širšo javnost, da ima majhen narod v nebesih pod Triglavom pravico živeti v svoji državi. Res iskrena hvala iz vsega srca! Iskrena zahvala tudi vsem vam, ki ste zadnjih trideset let delali za večjo prepoznavnost Slovenije v svetu. Iskrena hvala vam, ki ste bili aktivni znotraj slovenskih skupnosti, iz katerih prihajate. Nešteto prostovoljnih ur, skrbi in žrtev ste darovali za ohranitev in krepitev slovenske besede, pesmi, slovenske kulture in slovenske misli med našimi rojaki,« je povedala ministrica ter izrazila tudi veselje ob podelitvi posebnega priznanja in zahvale Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu gospe Alenki Prijatelj. Gre namreč za priznanje urada, namenjeno posameznikom ali organizacijam, ki se jim želi urad še posebej zahvaliti za desetletja neprecenljivega dela za slovensko skupnost.

Obrazložitev podelitve priznanja in zahvale Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Alenki Prijatelj

Alenka Prijatelj je bila rojena leta 1941 v Ljubljani kot osmi otrok v družini Ivana Prijatelja, pred vojno cenjenega ravnatelja mariborskega in ljubljanskega učiteljišča, ki je po odhodu iz domovine maja 1945, vodil tudi slovensko begunsko gimnazijo v Italiji, in Kristine, rojene Rotovnik. Stara je bila tri leta, ko se je družina zaradi strahu pred komunističnim nasiljem odpravila na pot begunstva, zato je del otroških let preživela v begunskih taboriščih v Italiji. Po treh letih je skupaj z družino odšla v Argentino, kjer so si, tako kot mnogi povojni politični begunci, ustvarili novo življenje. Tu je hodila v osnovno in srednjo šolo in na univerzo, sočasno pa je sodelovala tudi pri mladinskem odseku nastajajoče slovenske skupnosti. Bila je tudi del prve skupine dijakov, s katerimi se je leta 1958 še v lesenih barakah, tam, kjer v Buenos Airesu danes stoji Slovenska hiša, pod vodstvom dr. Marka Kremžarja začel literarni krožek. Iz te skupine se je razvil Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka, ki še danes deluje. Že leta 1972 je začela poučevati v Slomškovi šoli, slovenski sobotni šoli, ki deluje v Slomškovem domu, enem od šestih domov slovenske skupnosti v Buenos Airesu. Leta 1996 je postala voditeljica Slomškove šole, sočasno pa je bila aktivna še v različnih odborih Slomškovega doma ter v društvu Zedinjena Slovenija, krovni organizaciji Slovencev v Argentini. Prav tako je sodelovala na srednješolskem tečaju. Leta 1997 jo je življenje spet popeljalo v Slovenijo. Po sedmih letih se je vrnila v Argentino ter kmalu spet prijela za delo v skupnosti, tokrat v Zedinjeni Sloveniji kot šolska referentka. Postala je tudi predsednica Zveze slovenskih mater in žena, katere namen je med drugim tudi skrb za osamljene in pomoči potrebne rojake. Zvezo pa še danes vodi. V letošnjem letu je zveza na njeno pobudo in v njeni organizaciji pripravila zelo zanimivo spletno razstavo z naslovom Skrinja spominov, v kateri so predstavljeni nekateri predmeti, ki so jih slovenski begunci v Argentino prinesli iz Slovenije in taborišč. Alenka Prijatelj je, kot jo opisujejo njeni bližnji in prijatelji, vedno nasmejana in pripravljena pomagati potrebnim, danes pa ji je v največje veselje in ponos sedem vnukov in vnukinj.

Prav zato ji Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na predlog društva Zedinjene Slovenije, podeljuje priznanje za dolgoletna prizadevanja pri organizaciji in razvoju slovenskega šolstva ter neprecenljiv prispevek k povezovanju skupnosti in ohranjanju slovenske kulture, misli in besede med rojaki v Argentini.

Vir: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

DELITE