Slovenci vse starejši, večina je moških

 Slovenci vse starejši, večina je moških

V začetku tega leta je imela Slovenija 15.000 več prebivalcev kot lani v istem času. V Sloveniji sta skoraj 2,1 milijona prebivalcev. Moških je za poldrugi promil več. Prvič po več kot 160-ih letih je več Slovencev kot Slovenk. Za to obdobje ima namreč Statistični urad Slovenije zanesljive podatke o prebivalstvu v Sloveniji.

Spremenjeno razmerje je posledica priseljevanja iz tujine, saj je med priseljenci izrazito več moških kot žensk. V drugih članicah Evropske unije so lansko leto imele več moških kot žensk le še Švedska, Malta in Luksemburg.

Po osamosvojitvi se število prebivalcev v Sloveniji povečuje. Pred 15 leti je na povečevanje števila ljudi vplivalo samo priseljevanje. Med leti 2006 in 2016 pa smo imeli večji tudi naravni prirastek. Zadnja leta je naravni prirast negativen, kar pomeni, da se je število prebivalcev povečevalo samo zaradi priseljevanja. Lani je bil negativen naravni prirast, saj je umrlo 1346 prebivalcev več, kot se jih je rodilo.

Vedno večji problem je tudi starost prebivalcev. Lanski leto je bil povprečen Slovenec star dobrih 43 let. Zadnje desetletje smo se v povprečju postarali za dve leti. Boljši pogoji za preživetje in napredek nam omogočajo življenje čedalje dlje. Predlanski leto so umrli moški bili stari povprečno 74 let. V istem letu so umrle ženske bile stare povprečno 8 let več.

Dvajset odstotkov prebivalcev Slovenije je starih najmanj 65 let. Starostna sestava prebivalstva Slovenije naj bi se v naslednjih desetletjih zelo spremenila. Čez naslednjih petindvajset let naj bi v Sloveniji bila stara nad 65 let, že tretjina prebivalcev. Takšno stanje naj bi po sedanjih izračunih, ostalo vse do začetka 22.-ega stoletja. V Sloveniji smo januarja tega leta imel kar 252 stoletnikov, v 2100 naj bi se to število povečalo na okoli 5.400.

DELITE