Smrt pokopališča

 Smrt pokopališča
Pred 50 leti so ukinili štursko pokopališče. Pred 55 leti pa so na šturskem pokopališču pokopali zadnjo Kovkovčanko. Šturje so leta 1953 izgubile status samostojnega kraja in bile priključene Ajdovščini. Dve župniji v našem mestu še vedno razmejuje reka Hubelj. Do leta 1965 je pod štursko župnijo spadalo tudi naselje Kovk na Trnovski planoti.
Zato so nosili z Gore k pokopu v Šturje tudi svoje pokojne. Krsto z umrlim so obesili na žrd, ki sta jo po ozki in vijugasti stezi lahko nesla samo dva hkrati. Na poti so se pogrebci izmenjavali. Ko so prišli na rob Šturij, so krsto položili na mrtvaški kamen. Pogrebci so se oddahnili in uredili pred vstopom v cerkev. Iz cerkve je šel sprevod na štursko pokopališče. Od leta 1965 spada Kovk k župniji Otlica. Julija 1963 je bila zadnja pokojna, ki so jo prinesli po rebri z Gore in je bila položena na ta kamen. Oktobra 1965 so pokopali še zadnjo Kovkovčanko na šturskem pokopališču, ki so jo pa že pripeljali z avtomobilom.
Redki ohranjeni nagrobniki so vidni tudi na spletu, na portalu Geneanet: https://en.geneanet.org/cemetery/collection/208501-pokopali-e-turje

DELITE