SURS: Manj rojenih kot umrlih

 SURS: Manj rojenih kot umrlih

Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v juliju 2022 rodilo 1.629 otrok, umrlo pa je 1.759 prebivalcev.

Rodilo se je manj otrok

V Sloveniji se je julija rodilo 1.629 otrok oziroma povprečno 53 na dan. Leto prej so se v povprečju na dan rodili štirje otroci več, mesečna primerjava pa kaže, da se jih je v letošnjem juliju rodilo za 138 (8 %) manj.

Umrlo je več prebivalcev
 
Julija je umrlo 1.759 prebivalcev Slovenije. To je bilo 214 (14 %) več kot v juliju 2021 in 157 (10 %) več kot v juniju 2022. Na dan je umrlo povprečno 57 prebivalcev (leto prej 50).

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom umrlih v julijih 2015–2019) je znašala 12,3 %.

Kaj kažejo podatki za avgust?

Po prvih ocenah je med 1. in 21. avgustom 2022 umrlo 1.161 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2021 jih je umrlo 1.012.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za 2022 so začasni. Začasni podatki za avgust 2022 bodo objavljeni 7. 10. 2022. Končni mesečni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 23. 6. 2023. Začasne podatke o tedenski umrljivosti SURS posreduje mesečno na Eurostat.

Vir: SURS

DELITE