V letu 2021 je bil naravni prirast negativen (−4.277), selitveni pa pozitiven (2.480 prebivalcev). Skupni prirast je znašal −1.797 prebivalcev. Sklenjenih je bilo za nekaj več kot desetino več zakonskih zvez, razvezanih pa za skoraj tretjino več.

Število rojenih najvišje poleti, število umrlih pa pozimi

Leto 2021 je bilo peto leto zapored, v katerem je umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti zlasti v zimskih mesecih, v dveh poletnih pa je bil pozitiven.

Od skupno 18.984 v letu 2021 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v 3. četrtletju, 5.261. Umrlo je 23.261 prebivalcev, od tega največ v zadnjem četrtletju (6.721), najmanj pa v 3. četrtletju (4.840).

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v 3. četrtletju, to je bilo tudi edino četrtletje s pozitivnim naravnim prirastom: rodilo se je namreč 421 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V zadnjem četrtletju pa je bil naravni prirast najizraziteje negativen (−2.066 oz. −3,9 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok v poletnih mesecih

V letu 2021 je bilo sklenjenih 5.916 zakonskih zvez ali za 13 % več kot leto prej. Mesec z največ porokami je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 1.030 parov.

Razvez zakonskih zvez je bilo 2.322 ali za 31 % več kot v letu 2020. Največ razvez je bilo v prvem četrtletju (648).

Selitveni prirast pozitiven v vseh četrtletjih

Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V 3. četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 1.280 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v 1. četrtletju, 27 %. Vseh notranjih selitev je bilo za petino (20 %) manj kot v letu 2020.

Tabela z najnovejšimi podatki o demografskih dogodkih je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Vir: SURS

DELITE